Malé příběhy, tiché okamžiky, co promlouvají o lásce.

Tu a tam jsem těch chvil svědkem.

Hledáte-li chvíle svatební najdete nyní více

na stránkách mojí lesní svatební agentury:

www.svojivchvoji.cz