Každá v sobě máme kousek vílí jemnosti a něhy, elfí moudrosti a intuice, kouzlo čarodějnic ale i plachost srn, křehkost lastur a zranitelnost květin. Dokážem pálit rituální ohně, stejně jako být tichou klidnou vodou a splynout se vším.

Chci fotografií promlouvat o našem božství.